Hepatit D virusunun neden olduğu sıklıkla müzmin seyreden bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit D, kendini çoğaltmak için başka bir hepatit B‘ye bağlıdır. Bu, hepatit D’nin sadece hepatit B ile enfekte olan veya hepatit B‘ye maruz kaldıkları sırada hepatit B’ye maruz kalan insanları enfekte ...