Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek‘teki hakimiyetinin ardından Boşnakların hızla Müslümanlığı seçmesinde büyük rol oynayan Blagay Tekkesi, Mostar‘a 15 km uzaklıkta bir Bektaşi türbesi. Bosna-Hersek’in en uzun akarsularından biri olan ve tarihi Mostar Köprüsü’nün de altından geçen Neretva Nehri’nin kolu olan Buna’nun doğduğu ...