Kırgızistan, kültür açısından da Batı dünyası ile Çin, Hint ve İran kültürlerini birbirine bağlayan bir kavşak noktasında kurulu. Coğrafi olarak izole gibi durun bir bölgede yer alan ülke, Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanmış olsa da uzun süre Rusya’nın etkisinde kalmış. ...