Mark Zuckerberg, şirketin seçim hazırlık planının bir parçası olarak yeni değişiklikleri kamuoyu ile paylaştı. Facebook, reklamlardaki nefret doluy içeriğe yeni kısıtlamalar getirerek, ırkçı bölünmeleri teşvik eden reklamları açıkça yasaklıyor. Özellikle, yeni politika “belirli bir ırk, etnik köken, ulusal köken, dini ...