KPSS tarihin ilk konusu olan İslamiyet Öncesi türk devletleri oldukça geniş bir konudur. İlsamiyet öncesi türk devletlerinden terimler KPSS hazırlanan adaylar tarafından sık sık karıştırılmaktadır. Birçok birbirine benzer terim olduğundan dolayı bu terimlerin karışması oldukça doğaldir. Bu terimleri birbirinden ayırtetmek ...