Erp Sistemi Nedir | Erp Kullanım Alanları Nelerdir

Photo of admin

ERP, kurumsal olarak kaynak planlaması demektir. ERP; işletmelerin ürün ya da hizmetleri üretmek için ihtiyaç duydukları işgücünü, makineleri ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlayan bir sistemdir. ERP, Türkçe karşılığı olarak kurumsal bir şekilde yapılan kaynak planlaması demektir. Diğer bir ifadeyle ERP, işletmelerin kaynak planlaması yapması şeklinde tanımlanabilir. ERP sisteminin kullanılması ile birlikte işletmeler farklı uygulama detaylarını tek bir pencere üzerinden görebilmekte ve kontrol edebilmektedir. Ayrıca, ERP sistemi içerisinde verilerin kolaylıkla sağlanabilmesini mümkün kılmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP

ERP kurumsal kaynak planlaması, işletmelerin her türlü kaynaklarını ve verilerini birleştirip, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP), sadece işletmeler ve üretim gerçekleştiren kurumlar değil kar amacı gütmeyen diğer kurumlar tarafından ya da hükümetler tarafından da kullanılması mümkündür. Kurumsal kaynak planlaması ile ürün üretimi ve hizmet üretimi detaylı bir şekilde incelenerek kontrol altına alınabilir. Bu nedenle kurumsal kaynak planlaması birçok kurum ve kuruluşa büyük kolaylık sağlamaktadır.

ERP Neden Tercih Edilir?

ERP’nin tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden biri firmalara finansal bilgiler sunmasıdır. Kurumsal kaynak planlaması gibi sistemler üzerinden bir firmanın CEO’su firma hakkında genel ve detaylı bilgi öğrenmesini sağlayarak, CEO’nun firmaya ilişkin bilgileri kolaylıkla temin edebilmesini imkân tanır. Yine aynı sistem ile firma içerisinde yer alan departmanların, her birinin çalışma alanı farklı olduğu için tüm departmanlar aynı sistem içerisinde birleştirmektedir. Ayrıca şirket genelinde kullanılan ERP sistemi, veri kaydına ve veri analizini de büyük ölçüde kolaylaştırma imkânı sunmaktadır. Kurumsal kaynak planlama sisteminde tercih edilme nedenlerinden bir diğeri de sipariş kısmıdır. Alınan sipariş kısmından başlanarak, hazırlama, paketleme, gönderilme, depolama gibi aşamaların tamamlanması ile birlikte sisteme bu süreçler hakkında detaylı bilgi girilerek ürüne ilişkin bilgileri kolaylıkla erişim imkânı sunması her firma ve her kurum açısından oldukça faydalı bir durumdur.

Microsoft Teams'e Çift Ekran Desteği Geliyor   

Kurumsal ERP Trendleri

ERP sistemleri yavaşça değişen bir yapıya sahip olsa da günümüzdeki gelişmeler, tüm alanı temelden değiştiren yeni teknoloji trendlerinin ortaya çıkarmıştır. Yeni ve kalıcı bilgisayar kullanma eğilimleri kurumsal ERP yazılımının farklı yapılarda büyümesini olanak sağlar. Bu trendlerden birisi mobil ERP’dir. Mobil ERP yöneticileri ve çalışanları istedikleri zaman firma ya da şirket hakkındaki bilgilere ulaşmak isterler, şirketlerin raporları, bilgi panellerine erişme hususunda önemli iş görür ve süreçlerinin yürütülmesi için bu sistemi kullanmaktadırlar. Bulut ERP teknolojisi, işletmelerde kullanılması ve faydalanılması adına sektörde hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Fakat birçok kullanıcısı verileri bu sistemde barındırma konusunda pek istekli değillerdir. Ancak avantajları gün yüzüne çıktıkça bu isteksizlik azalmaya başlamaktadır. ERP sistemleri, sosyal ağlarda paylaşım paketleri eklenerek bu girişimden faydalanmaktadır.

ERP‘nin Kullanım Alanları Nelerdir?

ERP sistemleri, iş fonksiyonlarını merkezi ve entegre bir sistem içinde yönetmek isteyen kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. ERP çoğunlukla, tedarik zinciri içinde çalışan şirketler tarafından imalat ve dağıtım tüm hareketli parçalarını takip etmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra ERP, sadece kar amacı gütmeyen gruplar, hizmet sektörleri ve inşaat sektörü gibi birçok farklı endüstri alanında kullanılabilir. ERP sayesinde, girilen tüm veriler tek bir veri tabanında depolanır ve tüm bölümlerin aynı bilgilerle çalışmasına olanak sağlar. Ayrıca tüm bu verileri düzenlenebilir, analiz edilebilir ve raporla dönüştürülebilir. ERP sistemleri; müşteri yönetimi, iş zekası, insan kaynakları, finansal yönetim, tedarik zinciri ve envanter özelliklerini bir sistemde bir araya getirme imkanı sunar.