İstanbul Ankara ve Bursa’da baske takmamanın cezası ne kadar? 3 il için maske takma zorunluluğu

İstanbul Ankara ve Bursa’da baske takmamanın cezası ne kadar? 3 il için maske takma zorunluluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde uygulanan maske takma zorunluluğu, İstanbul, Ankara ve Bursa için de getirildi. Valiliklerin açıkladığı kararın ardından, ‘Maske takmamanın cezası ne kadar?’ sorusu gündeme geldi…

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR? 

İstanbul Valililiği’nin yayınladığı açıklamaya göre,

Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesinde, “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ya da bu hastalıklardan ölmüş kimsenin olduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlar tarafından alınan tedbirlere uymayanların, iki aydan bir seneye dek hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleri paylaşılırken; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesinde, “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli TL’den 1000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.” yazıyor.

NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU? 

Maske takma zorunluluğu olan yerler İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Açıklamada şunlar yer alıyor;

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve Türkiye’de pandemi riski bulunan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi takdirde salgının yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına neden olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri kapsamında;

Erken okunan ezanla oruç açtılar! Açıklama geldi...   

Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilave olarak, ilde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak bir biçimde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olduğu belirtildi.

ANKARA’DA NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU? 

Ankara Valiliği’nden yayınlanan açıklamada şunlar yer alıyor;

Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine,

Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcıcısı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarında (Tapu, Nüfus, Sosyal Güvenlik Merkezi, İş-Kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Birimleri, PTT Şubeleri, SYDV’ları vb. kurumlar) randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılmasına, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanların ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına(en az birbuçuk metre aralıklı olarak) ve maske takmalarına,

Kurum görevlilerinin sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunmalarına,

Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel işyerlerinin önlerinde ve çevresinde, Para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet vb.yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, Oy birliği ile karar verildi.
 

Fuat Oktay: Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı