Koçkor’dan Son Göle Yolculuk Rotasından İnanılmaz Manzaralar

Kockhor, Kırgızistan