Mixer yayın ortaklarına maddi yardımda bulunacak

Mixer yayın ortaklarına maddi yardımda bulunacak

Fazlaca sayıda web servisi, küresel korona virüs salgını döneminde sorun yaşayan içerik ortaklarına değişik şekillerde yardım ediyor. Microsoft‘un gösterim platformu Mixer ise destek için daha direkt bir yöntem uyguluyor.

Mixer, küresel koronavirüs salgını döneminde tüm iş ortaklarına direkt 100 dolar verecek. Bu destekten yararlanabilmek için Mixer’de “partner” statüsü kazanmak gerekiyor.

Microsoft’un niyeti iyi olsa da, meydana getirilen yardımı orantısız ve miktarı yetersiz bulanlar da var. Mixer’in Ninja ve Gothalion benzer biçimde popüler yayıncıların hesaplarına yatan 100 doların farkına bile varmayacağı söylenebilir.

Sadece işlerini kaybeden yada artan harcamalarını karşılamakta zorluk çeken minik ölçekli yayıncılar, 100 dolardan daha büyük meblağlara gerekseme duyuyor. Microsoft’un maddi kaynakları sonsuz olmasa da, firmanın birazcık daha çok yardımda bulunma potansiyelinin bulunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Gene de, Mixer gösterim ortaklarına direkt maddi destek sağlayarak rakibi Twitch’ten daha düşünceli bir tavır sergiliyor. Twitch’te artan izlenme süreleri sebebiyle bu şekilde bir ihtiyacın olmaması olası görünse de, bazı Twitch yayıncılarının da bu biçim bir yardımdan memnun kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Xbox Summer Game Fest kapsamında onlarca demo sunacak